Könüllü olmaq


Könüllü olmaq

 

KÖNÜLLÜ VƏ ONUN ÜSTÜNLÜKLƏRİ

 

KÖNÜLLÜ NƏ DEMƏKDİR?

Könüllü olmaq bölüşdürmək, bir və bir neçə adama konkret bir işdə kömək etmək deməkdir. Adətən bu humanitar, mədəniyyət, ictimai işlər və hüquqların qorunması ola bilər.

Assosiasiya həyatının bir hissəsi olmaq istəyən və onun işlərində rol oynamaq istəyən hər bir kəs könüllü ola bilər.

 

KÖNÜLLÜYÜN ÜSTÜNLİKLƏR HANSILARDI?

- Qiymətli təcrübə :

Çoxsaylı assosiasiyalar və təkliflər qiymətli təcrübədən əlavə peşəkər və yüksək keyfiyyətli təcrübə qazanmaq imkanı yaradırlar.

 

- Tanışlar şəbəkəsinin yaradılması: 

Könüllü işi digər təşkilatlarla və həmfikirlərlə tanış olmaq imkanı verir. Bu fəaliyyət hər şəxsə onun qutudan çıxmaq və ətrafdaki həyatını dəyişdirmək imkan yaradır.
Sosial əlaqələrin genişləndirilməsi və xeyriyyə qurumlarına integrasiyası həmrəyliyi və sosial dəyərləri möhkəmləndirir.

- Sərbəst iş cədvəli: 

Öz istəyi ilə işləyən könüllü işçi kodeksə tabe olmur və beləliklə onun iş cədvəli sərbəst
və çevik ola bilər.

- Personal mükafat: 

Digər insanlar üçün işləmək faktı öz heysiyyəti, rifah və həyat məmnuniyyət hissini artır.

- Sizin CV üçün üstünlük: 

Könüllü pasportu vasitəsi ilə sizin assosiasiyada qazanılan təcrübəniz hər yerdə tanınacaq. Həqiqətən, pasport Milli Təhsil Nazirliyi və Böyüklər üçün təhsil Milli Assosiasiyasının rəsmi sənədidir.