Γίνε εθελοντής


Γίνε εθελοντής

 

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ;

Ο εθελοντισμός εκφράζει καταρχάς μία επιθυμία για ανταλλαγή και βοήθεια μίας ομάδας, ενός ατόμου, ή ενός συγκεκριμένου επιχειρηματικού τομέα. Γενικότερα, αφορά τον ανθρωπισμό, τον πολιτισμό, το κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και την υπεράσπιση δικαιωμάτων.

Ο εθελοντισμός απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που επιθυμούν να είναι αναπόσπαστο μέρος μίας οργάνωσης και της ανάπτυξης των ενασχολήσεών της.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

- Μία πολύτιμη εμπειρία :
Η ποικιλία των οργανώσεων αλλά και των δράσεων που προτείνονται, δίνει την δυνατότητα απόκτησης μίας όχι μόνο πολύτιμης εμπειρίας, αλλά και μίας εμπειρίας πλούσιας σε διδάγματα και δεξιότητες.

 

 

- Η δημιουργία ενός δικτύου :
Ο εθελοντισμός δίνει τη δυνατότητα ανακάλυψης κι άλλων οργανώσεων και ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ επιτρέπει στους ανθρώπους να βγουν από το καβούκι τους και να αποφύγουν την απομόνωση. Η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, και η ένταξη σε μία φιλανθρωπική ομάδα, ενισχύει την αλληλεγγύη και τις κοινωνικές αξίες.

- Ευλύγιστα ωράρια :
Όντας μία εθελοντική πράξη που δεν υπόκειται στον εργατικό κώδικα, ο εθελοντισμός διέπεται από ένα ελεύθερο και ευέλικτο ωράριο εργασίας.

- Μία προσωπική ικανοποίηση :
Το να αφιερώνεις το χρόνο σου για μία καλή πράξη ενισχύει την αυτοπεποίθηση, που με τη σειρά της αυξάνει την αίσθηση ευημερίας και την ικανοποίηση από την ζωή.

- Ένα προτέρημα στο βιογραφικό σας :
Χάρη στο «Διαβατήριο του Εθελοντή» («passeport bénévole»), οι εμπειρίες σας ως εθελοντής σε οργανώσεις αναγνωρίζονται και αποκτούν αξία. Πράγματι, το διαβατήριο αυτό αναγνωρίζεται ως δικαιολογητικό σε φακέλους για την επικύρωση εργασιακής εμπειρίας («VAE – Validation des acquis de l’expérience») του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας, και του «AFPA» («Association pour la formation professionnelle des adultes»), ενός γαλλικού οργανισμού για την επαγγελματική κατάρτιση σε περιφερειακές και κρατικές υπηρεσίες, σε επαγγελματικούς κλάδους και σε εταιρείες.